Poznań Game Arena 2007

nil
Heroldowie - ogłaszali wszelkie wydarzenia - w tym nasze turnieje
Grzegorz Sobański