Poznań Game Arena 2008

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Wielkopolski Ośrodek Go