Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

Regulamin Cognifide Go Cup

silk, 20 stycznia 2013 r.
 1. Cognifide Go Cup to cykl składający się z czterech turniejów.
 2. W cyklu prowadzona jest klasyfikacja generalna.
 3. Gracze otrzymują punkty zależnie od zajętego miejsca w turnieju:
  1. miejsce - 51 pkt
  2. miejsce - 45 pkt
  3. miejsce - 40 pkt
  4. miejsce - 35 pkt
  5. miejsce - 30 pkt
  6. miejsce - 25 pkt
  7. miejsce - 20 pkt
  8. miejsce - 15 pkt
  • Kolejne miejsca - 10 pkt
 4. Punkty do klasyfikacji generalnej otrzymują tylko gracze, którzy zagrają komplet gier na turnieju.
 5. Dla każdego gracza liczą się maksymalnie trzy jego najlepsze wyniki.
 6. Kolejność w cyklu wyznaczona będzie przez:
  1. sumę punktów z maksymalnie trzech, najlepszych wyników,
  2. liczbę zwycięstw z w/w turniejów,
  3. liczbę startów.
  • W przypadku, gdy nadal pozostaje remis: gracz który więcej razy zajął 1. miejsce, później 2. miejsce, itd. W przypadku dalszego remisu - losowanie.
 7. Nagrody przyznane będą dla czołówki w klasyfikacji generalnej oraz przewiduje się przyznanie nagród specjalnych. Szczegóły dotyczące nagród zostanę podane w późniejszym terminie. Pula nagród wyniesie minumum 4000zł.
 8. Turnieje grane wg zasad:
  • zasady turniejowe europejskie,
  • punktacja japońska; komi 6.5,
  • gry równe,
  • liczba rund - minimalnie 4.
  • Pozostałe informacje, w tym czas, liczba rund oraz sposób parowania, będą ogłaszane przed każdym turniejem.
 9. Gracze dopuszczający się niesportowych zachowań mogą zostać ukarani niezaliczeniem wyniku do klasyfikacji generalnej, bądź całkowitą dyskwalifikacją z cyklu.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie honte.pl.

powrót