Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

Spotkania po przerwie

silk, 4 sierpnia 2014 r.

Po lipcowej przerwie wznawiamy spotkania klubowe.

Nastąpi jedna zmiana, od teraz spotkania będą 
poniedziałek oraz czwartek.

powrót