Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

Spotkanie w tym tygodniu w piątek

silk, 31 października 2018 r.

Przesuwamy w tym tygodniu spotkanie czwartkowe na piątek z powodu święta.

Zapraszamy do klubu od 17:30 w piątek 2 listopada.

powrót