Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

Zawieszamy spotkania

silk, 12 marca 2020 r.

W związku z pandemią COVID-19 zawieszamy działalność klubu Honte do odwołania.

powrót