Honte

Wielkopolski Ośrodek Go

27 marca 2010 r.

Turniej Towarzyszący MPP 2010

Turniej towarzyszący Mistrzostwom Polski Par 2010

Informacje wkrótce